Υπηρεσίες

Ατομική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία το άτομο έρχεται με προσδοκία να ακουστεί και να κατανοηθεί, να ανακουφιστεί και να ενδυναμωθεί.

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Οι ομάδες είναι ο φυσικός χώρος των ανθρώπων αφού στις ομάδες (οικογένειες) μεγαλώνουμε εκεί κάνουμε τα πρώτα μας βήματα

Συμβουλευτική Ζεύγους

Η Συμβουλευτική ζεύγους απευθύνεται σε ζευγάρια που επιθυμούν να συμμετέχουν σε μια διαδικασία αυτογνωσίας μικρής διάρκειας

Συμβουλευτική Γονέων

Η Συμβουλευτική Γονέων προσφέρεται για δουλειά σε ζευγάρια ή σε ομάδες. Στις ομάδες γονέων δημιουργείται ένας χώρος αμοιβαίας στήριξης και κατανόησης.