Συμβουλευτική Ζεύγους

The Lovers II by Rene Magritte (1928)

Η Συμβουλευτική ζεύγους απευθύνεται σε ζευγάρια που επιθυμούν να συμμετέχουν σε μια διαδικασία αυτογνωσίας μικρής διάρκειας. Μπορεί να προταθεί και συνδυαστικά με την ατομική συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία κάποιου μέλους του ζευγαριού.

Οι συναντήσεις, που διενεργούνται πάντα με παρουσία και των δύο συντρόφων, αφορούν αρχικά σε μια αναδρομή στο παρελθόν όπου αντλούνται πληροφορίες ιστορικού και από τις δύο πλευρές για την εμπειρία τους στις οικογένειες ανατροφής. Έπειτα, γίνεται αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο παρόν και τις προσδοκίες τους για το μέλλον. Οι συνδέσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής ζεύγους έχουν σκοπό να βελτιώσουν την επικοινωνία του ζευγαριού, να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση μεταξύ των συντρόφων και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του δεσμού τους.

Η συχνότητα που προτείνεται είναι μια συνεδρία ανά 15ημέρες. Η διάρκεια της Συμβουλευτικής συνήθως είναι 6-10 συνεδρίες.