Πολιτική Απορρήτου

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται το ifisotiropoulou.gr μέσω της ιστοσελίδας του.

 • Ποια δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;
 1. Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Για να κλείσετε ραντεβού, τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε για εσάς είναι το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email). Τα δεδομένα αυτά μας είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε το ραντεβού μαζί σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Δε διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν τρίτο και τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας για να προγραμματίσουμε το ραντεβού μας.

Διατηρούμε τα δεδομένα αυτά, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να διασφαλίσουμε την προστασία τους.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία που τα υποβάλλατε για να κλείσετε ραντεβού, με σκοπό να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το περιστατικό σας.

Διατηρούμε τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. το ιατρικό ιστορικό σας) για την διάστημα των πέντε (5) έτη κατόπιν της αυξημένης συναίνεσης σας στην συλλογή και επεξεργασία αυτών των δεδομένων και ακολουθώντας ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων ή την παρακολούθηση της προστασίας των δεδομένων

 1. Δεδομένα που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας σε εσάς. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα. Επίσης, μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου (referring / exit pages), τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον αριθμό των κλικς, τον τύπο της πλατφόρμαςκαι άλλες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε την πλατφόρμα.

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Cookies μας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Cookies, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση τους.

 • Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 • Επικοινωνίες

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γραφείου μας είναι ifi.sotiropoulou@gmail.com.

Οποιαδήποτε διεύθυνση εκτός από αυτήν, δεν είναι επίσημη διεύθυνση του ιατρείου μας. Το γραφείο μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δεδομένα μπορεί τυχόν να ανταλλαχθούν με οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ισχυρίζεται ότι ανήκει στο γραφείο μας. Αν λάβετε κάποιο μήνυμα που ισχυρίζεται ότι προέρχεται από το γραφείο μας, αλλά δεν προέρχεται από την επίσημη διεύθυνσή μας, παρακαλούμε ενημερώστε μας στο ifi.sotiropoulou@gmail.com.

Πρόσβαση στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουμε στην επίσημη διεύθυνσή μας έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται από ρήτρες εμπιστευτικότητας ή από κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Δεν προωθούμε σε τρίτους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία λαμβάνουμε στην επίσημη ηλεκτρονική μας διεύθυνση χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του αποστολέα.

Διατηρούμε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουμε στην επίσημη διεύθυνσή μας για 1 έτος με σκοπό την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μεταξύ μας επικοινωνίας.

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η προώθηση σε τρίτους ή μη διαγραφή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνουμε είναι απαραίτητη για την τήρηση υποχρεώσεων του ιατρείου μας που πηγάζουν από τον νόμο ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, οι οποίοι εδρεύουν στην Ελλάδα. Συνεπώς, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας υπόκεινται στη νόμιμη πρόσβαση που επιτρέπεται υπό την Ελληνική νομοθεσία.

 • Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί σύστημα κρυπτογράφησης (SSL) για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πλοήγησή σας.

 • Χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για ερευνητικούς σκοπούς και τήρησης στατιστικών στοιχείων

Προστατεύουμε τα έννομα συμφέροντα σας όσον αφορά με τον περιορισμό πρόσβασης μόνο από εμάς (τους υπεύθυνους επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία), με την ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα και την κρυπτογράφηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Το ιατρείο μας χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει τη δραστηριότητά της. Συγκεκριμένα, διαθέτουμε σελίδα στο Facebook: https://www.facebook.com/ifi.sotirop

Όταν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να έρθετε σε επαφή με το γραφείο μας, η παρούσα πολιτική δεν εφαρμόζεται. Αντιθέτως η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στη πολιτική απορρήτου των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν τα χρησιμοποιήσετε.

 • Τα δικαιώματά σας
Δικαίωμα ενημέρωσης Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία από το ιατρείο μας και, εάν αυτό συμβαίνει, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.
Δικαίωμα διόρθωσης Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούνμέσω συμπληρωματικής δήλωσης προς εμάς.
Δικαίωμα διαγραφής Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τις δραστηριότητες επεξεργασίας μας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Δικαίωμα εναντίωσης Δικαιούστε να αντιτάσσετε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εμείς δε θα υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Δικαίωμα απόκτησης ανθρώπινης παρέμβασης Έχετε το δικαίωμα να μη λαμβάνονται αποφάσεις για τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένηςεπεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί σας στο ifi.sotiropoulou@gmail.com.

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 • Ερωτήσεις

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή θέλετε να ζητήσετε διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο ifi.sotiropoulou@gmail.com.

 • Τροποποιήσεις

Στην περίπτωση που η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιατρείου μαςτροποποιηθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, η παρούσα σελίδα θα ενημερωθεί αυτόματα και οι σχετικές αλλαγές θα υπογραμμιστούν.

Τελευταία τροποποίηση: 20/02/2020