Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Starting Point by Hilma af Klint (1920)

Η εκπαίδευση στη συνθετική συστημική του μοντέλου SANE αφορούσε σε μεγάλο μέρος της τις ομάδες. Οι ομάδες είναι ο φυσικός χώρος των ανθρώπων αφού στις ομάδες (οικογένειες) μεγαλώνουμε εκεί κάνουμε τα πρώτα μας βήματα, έπειτα σε ομάδες (παρέες) κοινωνικοποιούμαστε και σε ομάδες συνεχίζουμε να πορευόμαστε σχηματίζοντας νέες οικογένειες, φιλίες και συνεργασίες.

Τα μέλη των ομάδων δεσμεύονται με συμβόλαιο για τους κανόνες λειτουργίας της ομάδας και την εχεμύθεια που οφείλουν να τηρούν. Τα μέλη δεν έχουν κοινωνικές σχέσεις εκτός ομάδας, καθώς ο κοινωνικός χώρος που σχηματίζεται στο πλαίσιο της ομάδας αποτελεί θεραπευτική συνθήκη. Αν στην ατομική συνθήκη «καθρέπτης» είναι ο θεραπευτής, η ομάδα αποτελεί ένα «δωμάτιο με καθρέπτες» κάνοντας την εμπειρία της ανατροφοδότησης πιο πλούσια και ρεαλιστική για τον θεραπευόμενο.

Στην θεραπευτική ομάδα συμμετέχει κανείς αφού έχει πρώτα δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον θεραπευτή και έχει διανύσει κάποια προσωπική διαδρομή στην ψυχοθεραπεία. Αφότου περάσει κάποια θεραπευτικά στάδια και νιώσει έτοιμος ο θεραπευόμενος, τότε με μια τελετή αποφοίτησης η ομάδα τον αποχαιρετά.
Οι ομάδες έχουν εβδομαδιαία συχνότητα και δίωρη διάρκεια. Δίνεται η δυνατότητα και για διαδικτυακή συμμετοχή στην ομάδα.