Ατομική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Support, Collaboration by Leon Zernitsky (2017)

Στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία το άτομο έρχεται με προσδοκία να ακουστεί και να κατανοηθεί, να ανακουφιστεί και να ενδυναμωθεί. Ο θεραπευτής λειτουργεί σαν ένας συμμετοχικός καθρέπτης που αντανακλά αυτό που λέγεται και το μεταφράζει για να το επιστρέψει εύληπτο και συνδεδεμένο με την ιστορία του θεραπευόμενου. Όταν ο θεραπευόμενος βιώνει μια αρκετά καλή φροντίδα και ασφάλεια στο πλαίσιο, αρχίζει να εξερευνά ο ίδιος τον εαυτό του σαν ακροατής και σαν πομπός ταυτόχρονα, επιτρέποντας να αναδυθούν πλευρές του εαυτού του λιγότερο ανεπτυγμένες.

Η συμβουλευτική μπορεί να αφορά μια συγκεκριμένη περίοδο ή ένα αίτημα (π.χ. επαγγελματική συμβουλευτική ή συμβουλευτική για το πένθος). Ενώ η ψυχοθεραπεία απαιτεί συνήθως μια μακροχρόνια δέσμευση και στοχεύει σε μια ολιστική αναδόμηση του εαυτού.

Οι επιρροές μου στις προσεγγίσεις είναι κυρίως από την ανθρωπιστική- υπαρξιακή προσέγγιση και από τη συνθετική συστημική προσέγγιση. Εργαλεία και τεχνικές που κατά περίπτωση εφαρμόζω στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία προέρχονται από το χώρο της αφηγηματικής προσέγγισης (όπως η καταγραφή ονείρων και αναμνήσεων), από τα ευρήματα στο χώρο της Θετικής Ψυχολογίας είτε από ειδικές εκπαιδεύσεις που έχω λάβει.

Η συνήθης συχνότητα των ατομικών συνεδριών είναι εβδομαδιαία και η διάρκεια είναι 60΄.