Ο ρόλος των Μπαμπάδων

Ολοένα και περισσότερο οι μπαμπάδες συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή των παιδιών τους, η εικόνα ανδρών να φορούν μάρσιπο ή να κρατούν το καρότσι είναι συνηθισμένη, τέλος, υπάρχει αύξηση της συμμετοχής τους σε ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες που αφορούν θέματα της οικογένειας (π.χ….

Ο ρόλος των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Είναι κοινά αποδεκτό στη σχολική κοινότητα πως ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν οι γονείς στο σχολικό πρόγραμμα επηρεάζει τη στάση των μαθητών. Όταν οι γονείς δρουν συνεργατικά με τους δασκάλους και ενισχυτικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τότε το πεδίο μάθησης…