Έρχεται εκείνη η ώρα που οι γονείς συνοδεύουν το παιδί τους στο πρώτο του σχολικό περιβάλλον (βρεφικός σταθμός, παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο). Πρόκειται για μια μέρα που σηματοδοτεί την «έξοδο» του παιδιού από το στενό οικογενειακό περιβάλλον και τη μετάβαση από μια σχέση αποκλειστικής φροντίδας σε μια άλλη κατάσταση με εναλλαγή των προσώπων φροντίδας.

 

Δύσκολη μετάβαση ή απαραίτητη ωρίμανση;

1. Η μετάβαση αυτή δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αλλά και τους γονείς.

Από το πρόγραμμα της καθημερινότητας μέχρι τις βαθιές ψυχολογικές διεργασίες που συντελούνται, οι γονείς περνούν ένα στάδιο ωρίμανσης του ρόλου τους.

2. Ο αποχωρισμός είναι γεγονός.

Πόσο έτοιμοι είναι οι γονείς να αποχωριστούν πραγματικά το παιδί τους;

3. Η μετάβαση στο σχολείο προκαλεί αμφιθυμικά συναισθήματα στους γονείς:

  • Χαρά που το παιδί μεγαλώνει αλλά και νοσταλγία για το προηγούμενο στάδιο ανάπτυξης, που εκείνοι είχαν τον πρώτο ρόλο.
  • Εμπιστοσύνη στους νέους φροντιστές αλλά και αμφιβολία αν θα τα καταφέρουν το ίδιο καλά όπως αυτοί.
  • Ανακούφιση που μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους αλλά και ενοχή που αφήνουν το παιδί τους σε «ξένους».

4. Διαδικασία επιλογής και γνωριμία με το σχολικό περιβάλλον

Είναι απαραίτητο για την προετοιμασία του γονιού να έχει αποφασίσει μετά από σκέψη το σχολείο, αφού πρώτα έχει έρθει σε επαφή με το προσωπικό και έχει επισκεφθεί το χώρο του σχολείου.

5. Ο γονιός μπορεί να αφήσει το παιδί του «να φυγεί» πραγματικά, όταν έχει πειστεί για το ορθό της επιλογής του και για τα οφέλη που έχει στην κοινωνικο-γνωστική ανάπτυξη του παιδιού του.

 

Τέλος, το παιδί αντιλαμβάνεται το συναίσθημα του γονιού και λειτουργεί σαν καθρέπτης του, αν ένας γονιός δυσκολεύεται με την μετάβαση θα δυσκολευτεί και το παιδί, εκφράζοντας δυσαρέσκεια και στο σχολικό περιβάλλον. Αν, από την άλλη πλευρά ο γονιός είναι πεπεισμένος για την επιλογή του, ψυχολογικά έτοιμος να αποχωριστεί το παιδί του και μείνει σταθερός στην απόφαση αυτή, τότε και για τα παιδιά θα είναι περισσότερο εύκολη η μετάβαση. Η θετική στάση θα είναι η προϋπόθεση να νιώσουν ασφαλή και να συνάψουν σχέσεις φροντίδας στο νέο πλαίσιο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *